Finansieringsformers rättsliga reglering
   
 
Författare:Adlercreutz Axel , Pfannenstill Magnus
Titel:Finansieringsformers rättsliga reglering
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:237 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144066158
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 382 SEK exkl. moms

 

I denna bok ges en integrerad framställning av de mestadels sakrättsliga frågor som aktualiseras vid finansieringsverksamhet. Realsäkerhetsfrågorna vid kreditgivning och annan finansieringsverksamhet står i förgrunden.

Boken inleds med en koncis framställning av det nödvändigaste i sakrätten. Därefter följer särskilda kapitel om ägarförbehåll (återtagandeförbehåll) som kreditsäkerhet, olika slag av panträtt i lös egendom, fastighetspant och lagstiftningen om företagshypotek. Slutligen följer avsnitt om leasing och factoring, där bl.a. avtalsregleringen analyseras. Ett rikt illustrationsmaterial konkretiserar framställningen.

I denna femte upplaga har talrika ändringar gjorts främst i anledning av lag om företagshypotek (2008:990).

Boken är främst avsedd som en sakrätt för ekonomer, t.ex. handläggare av kreditärenden och revisorer. Även jurister torde ha nytta av en framställning som inte följer de traditionella juridiska mönstren.

 
  © 2017 Jure AB