Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål
   
 
Författare:Westberg Peter
Titel:Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål
Utgivningsår:2010
Omfång:781 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139014911
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 196
Ämnesord:Processrätt

Pris: 1997 SEK exkl. moms

 

Det är viktigt att ta fakta på allvar. I annat fall kan det demokratiska rättighetsskyddet inte anses som tillförlitligt. En part i ett tvistemål måste därför få tillgång till all tvisterelevant information, även den som motparten vill dölja och hålla utanför rättegången. Utan lika tillgång, finns ingen rättvis rättegång.

Präglas civilprocessen av principen att det som den ena parten har ska också motparten få? Om inte, är det dags att göra allvar av ambitionen att garantera parterna lika tillgång? Är det möjligt att förverkliga en sådan likabehandling?
Denna bok granskar olika synsätt på rätten att komma åt tvisterelevant information. Svensk civilprocess bygger på en kontradiktorisk informationsanskaffning, medan rättegångsförfarandet i USA bygger på en kooperativ (”mutual disclosure”). Vilka möjligheter finns att spåra upp och samla in bevisning och annan information i dispositiva tvistemål?

Boken har sitt värde både för praktiskt verksamma jurister och för den akademiska undervisningen.
 
  © 2017 Jure AB