SOU 2010:24 Avtalad upphovsrätt
   
 
Titel:SOU 2010:24 Avtalad upphovsrätt
Anmärkning:Delbetänkande.
Utgivningsår:2010
Omfång:361 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233719
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Upphovsrättsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:24
Ämnesord:Immaterialrätt , Förmögenhetsrätt , IT-rätt

Pris: 520 SEK exkl. moms

 

I SOU 2010:24 föreslår utredaren modernare och tydligare avtalsbestämmelser i upphovsrättslagen samt utvidgade och förenklade bestämmelser om avtalslicenser.

I utredningen presenteras en rad nya bestämmelser av allmän natur som därigenom har giltighet för alla slags upphovsrättsliga avtal. En fråga av generell natur har varit att utreda och ta ställning till om upphovsmannens ställning som avtalspart bör stärkas.

Förslaget innehåller också mer speciella frågor såsom arbetsgivarens rätt till sådant som skapats inom ramen för ett anställningsförhållande (en så kallad arbetsgivarregel). Uppdraget innefattar också flera frågor om förenklade möjligheter att ingå avtal i kollektiva former beträffande användning av upphovsrättsligt skyddat material på arbetsplatser, radio- och TV-bolag och vid bibliotek och arkiv, så kallade avtalslicenser m.m.

Särskild utredare: Jan Rosén
 
  © 2017 Jure AB