Ds 2010:12 Moderniserande regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter
   
 
Titel:Ds 2010:12 Moderniserande regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter
Utgivningsår:2010
Omfång:119 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233757
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:12
Ämnesord:Krediträtt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 244 SEK exkl. moms

 

Europaparlamentet och rådet antog i maj 2009 ett direktiv om ändirng av det s.k. finalitydirektivet (98/26/EG) och säkerhetsdirektivet (2002/47/EG). Här ges förslag på behovet av ändringar i svensk rätt i syfte att införliva ändringsdirektivet (2009/44/EG).

De huvudsakliga ändringarna gäller

Finalitydirektivet: förekomsten av en systemoperatör (administratör) och samverkande system.

Säkerhetsdirektivet: tillkomsten av »kreditfordringar» (dvs. vissa penningfordringar) som säkerhetsobjekt.
 
  © 2017 Jure AB