Sikkerhed i løsøre
   
 
Författare:Ørgaard Anders
Titel:Sikkerhed i løsøre
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:220 sid.
Förlag:Thomson Reuters DK
ISBN:9788761926395
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 400 SEK exkl. moms

 

Sikkerhed i løsøre behandler de centrale spørgsmål vedrørende sikkerhed i løsøreaktiver. Bogen omhandler således følgende emner:

•Panteret
•Bestanddele og tilbehør
•Virksomhedspant
•Ejendomsforbehold
•Ejendomsovergang
•Tilbageholdsret

Fremstillingen er opdateret – blandt andet med reglerne om digital tinglysning. I forhold til tidligere udgaver af bogen er teksten udvidet og udbygget med eksempler og domsreferater.
 
  © 2017 Jure AB