Vanmakt
� Om brottsutredningar och de drabbades utsatthet
   
 
Författare:Rangborg Matilda
Titel:Vanmakt � Om brottsutredningar och de drabbades utsatthet
Utgivningsår:2010
Omfång:136 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234116
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

I den här boken berättar två brottsoffer om sina erfarenheter av det svenska rättsväsendet. Många av de poliser och åklagare som arbetade med fallen kommer till tals och beskriver sitt arbete samt försöker förklara varför de bägge brottsutredningarna lades ned. Vidare intervjuas ett antal av Sveriges makthavare om hur de ser på polis och åklagares utredningsverksamhet och det faktum att verksamheten lidit av stora brister i flera år.

Boken har skrivits av journalisten Matilda Rangborg på uppdrag av Stiftelsen Tryggare Sverige. Stiftelsen är politiskt ochreligiöst obunden och jobbar för att de som drabbats av brott ska få den hjälp de behöver.
 
  © 2017 Jure AB