SOU 2010:49 Förbud mot köp av sexuell tjänst
   
 
Titel:SOU 2010:49 Förbud mot köp av sexuell tjänst
Utgivningsår:2010
Omfång:300 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234198
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:49
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Syftet med utvärderingen har varit att undersöka hur förbudet, som har varit i kraft i drygt tio år, fungerar i praktiken och vilka effekter kriminaliseringen har haft för förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige.

Utvärderingen visar att förbudet mot köp av sexuell tjänst har haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
 
  © 2017 Jure AB