SOU 2010:43 Förundersökningsbegränsning
   
 
Titel:SOU 2010:43 Förundersökningsbegränsning
Utgivningsår:2010
Omfång:194 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234075
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om förundersökningsbegränsning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:43
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att polismyndigheternas förundersökningsledare ska få behörighet att själva besluta om förundersökningsbegränsning i vissa fall när det gäller s.k. mängdbrott - brott och förundersökningar av enkel beskaffenhet. I dagsläget är det endast åklagaren som har denna behörighet. Samtidigt föreslås att alla åklagare ska få full behörighet att besluta om förundersökningsbegränsning, även vid s.k. disproportionsfall och i extraordinära fall.

Vidare föreslås att åklagaren ska ha rätt att prioritera utredningsresurserna mot de allvarligaste brotten och mot vissa personer i samband med organiserad brottslighet. Vissa gärningsmän kan därmed slippa åtal, medan chansen att kunna lagföra de grova brottslingarna ökar. Brott som kan leda till fängelse i minst sex månader resp. brott som begåtts av personer under 18 år får dock inte uteslutas ur brottsutredningen i sådana fall.
 
  © 2017 Jure AB