Ds 2010:25 Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet
   
 
Titel:Ds 2010:25 Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet
Utgivningsår:2010
Omfång:76 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234211
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:25
Ämnesord:Straffrätt , EU-rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Denna promemoria innehåller förslag som syftar till att genomföra rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet. Föreslår ändringar i brottsbalken, miljöbalken, skattebrottslagen, jaktlagen och lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
 
  © 2017 Jure AB