Försök till brott
   
 
Författare:Wennberg Suzanne
Titel:Försök till brott
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:352 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139014805
Produkttyp:Inbunden
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 125
Ämnesord:Straffrätt

SLUT på förlag

 

I denna monografi analyserar författaren den allmänna försöksbestämmelsen i 23:1 BrB samt bestämmelsen om tillbakaträdande från försök i 23:3 BrB.

Framställningen behandlar försökspunktens bestämmande, bestraffningen av de otjänliga försöken, försöksuppsåtets innehåll samt förutsättningarna för ansvarsfrihet vid frivilligt tillbakaträdande. Boken bygger på ett omfattande rättsfallsmaterial och kan därför tjäna som handbok i det praktiska rättslivet.

Tjugofem år har gått efter det att den första upplagan av denna bok gavs ut. Denna andra upplaga är helt omarbetad, då rättsutvecklingen inneburit att många brott omarbetats på ett sätt som radikalt påverkar försöksbestraffningen.
 
  © 2017 Jure AB