Samhället och de unga lagöverträdarna
   
 
Författare:Thunved Anders , Clevesköld Lars , Thunved Birgit
Titel:Samhället och de unga lagöverträdarna
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:375 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139111214
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt , Processrätt

Pris: 546 SEK exkl. moms

 

Boken beskriver de allmänt brottsförebyggande insatser som särskilt avser unga människor. Här behandlas också regelsystemet vad gäller ingripanden mot straffmyndiga ungdomar som har begått brott. Boken innehåller en beskrivning av de regler som gäller för rättegången i mål mot unga lagöverträdare och en redogörelse för de påföljder som därvid kan komma i fråga. Sedan föregående tredje upplagan har ett flertal ändringar gjorts i lagstiftingen som gäller de unga lagöverträdarna. Bl.a. har de bestämmelser som gäller brottsmisstänkta unga som inte fyllt 15 år ändrats. En tidsfrist på tre månader inom vilken utredning ska vara avslutad har införts. Vidare har ändringar gjorts vad gäller kroppsbesiktning och drogtest. Möjligheterna att förordna juridiskt biträde har utvidgats och gallringsfristen för uppgifter i belastningsregistret för unga har förkortats.
 
  © 2017 Jure AB