Forholdet mellom pantretten og det sikrede kravet
   
 
Författare:Marthinussen Hans Fredrik
Titel:Forholdet mellom pantretten og det sikrede kravet
Utgivningsår:2010
Omfång:594 sid.
Förlag:Cappelen
ISBN:9788202292478
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Krediträtt

Pris: 1900 SEK exkl. moms

 

Denne boken tar for seg hvordan panteretten forholder seg til det kravet den er ment å sikre. Forfatteren analyserer hvordan koblingen mellom panteretten og de tingsrettslige reglene på den ene siden og fordringsretten og de fordringsrettslige reglene på den andre siden er gjennomført i norsk rett.

Hovedfokuset i boken er å vise hvordan panteretten på ulike måter kan frikobles fra det sikrede kravet, og slik sett bidra til en enklere og tryggere sikring av mer avanserte finansieringsoperasjoner.

Boken vil være nyttig for alle som arbeider med panterett og for studenter som ønsker en dypere forståelse av panteretten.
 
  © 2017 Jure AB