Straffbelagt beteende
   
 
Författare:Frände Dan
Titel:Straffbelagt beteende
Utgivningsår:2010
Omfång:161 sid.
Förlag:Forum Iuris
ISBN:9789521055447
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 1278 SEK exkl. moms

 

I verket behandlas två centrala delar av straffrätten. För det första redogörs för innehållet i straffrättens allmänna läror. Med detta avses främst brottsbegreppet som anger de allmänna villkoren för att ett brott skall anses ha blivit begånget. Här kan nämnas brottsbeskrivningsenlighet, rättsstridighet och skuld. För det andra innehåller häftet en genomgång av vissa viktiga brottstyper. Till dessa hör bl.a. dråp, misshandel, tagande av gisslan, hemfridsbrott, ärekränkning, stöld, förskingring, utpressning, bedrägeri och sabotage.
 
  © 2017 Jure AB