Straffansvar vid brottsprovokation
   
 
Författare:Asp Petter
Titel:Straffansvar vid brottsprovokation
Utgivningsår:2001
Omfång:352 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139006832
Produkttyp:Inbunden
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 172
Ämnesord:Straffrätt

SLUT på förlag

 

Brottsprovokation är den sammanfattande beteckningen på åtgärder som syftar till att påverka någon att begå brott som denne senare kan lagföras för. I denna bok behandlas frågor om brottsprovokation i ett företrädesvis straffrättsligt perspektiv. Mot bakgrund av rättsläget i Tyskland, England och USA diskuteras dels om provokatören kan hållas straffrättsligt ansvarig, dels om det finns skäl att beakta provokationen vid den straffrättsliga bedömningen av den framprovocerade gärningen. I ett särskilt kapitel analyseras också i vilken utsträckning förekomsten av brottsprovokation kan stå i strid med rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europakonventionen.
 
  © 2017 Jure AB