Lagen om handelsbolag och enkla bolag
� En kommentar
   
 
Författare:Lindskog Stefan
Titel:Lagen om handelsbolag och enkla bolag � En kommentar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:980 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139014225
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 2233 SEK exkl. moms

 

I denna kommentar till lagen om handelsbolag och enkla bolag behandlas lagen på ett mycket utförligt sätt. Dessutom ges som brukligt rikliga hänvisningar till övrig litteratur, förarbeten, praxis m.m.

Boken är uppställd som en traditionell lagkommentar men framställningen är probleminriktad. I linje med detta fokuseras den rättsliga analysen på problematiska typfall, där det förhållandet att en rättsfråga till sin karaktär är associationsrättslig i vidare mening eller kanske inte associationsrättslig alls, inte hindrar att en analys utförs. Denna andra upplaga är uppdaterad med ny praxis och litteratur.
 
  © 2017 Jure AB