Åtgärder mot penningtvätt m.m.
� En praktisk vägledning och kommentar
   
 
Författare:Grahn Thomas , Lundén Fredric , Madstedt Kent , Wendleby Björn
Titel:Åtgärder mot penningtvätt m.m. � En praktisk vägledning och kommentar
Utgivningsår:2010
Omfång:504 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139110941
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Straffrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

Regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har under de senaste åren kommit allt mer i fokus både för en bredare allmänhet och för många olika verksamhetsutövare. Frågorna är av internationellt intresse och den 15 mars 2009 infördes nya svenska EU-anpassade regler inom området.

Denna bok ger en praktisk vägledning och kommentar till regelverket och är uppdelad i fyra olika delar:

Del 1 – ger en introduktion och bakgrund till åtgärderna mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Här redovisas även den internationella och nationella utvecklingen, regelverket och aktörerna.

Del 2 – innehåller en genomgång av principerna om ett riskbaserat förhållningssätt och kundkännedom i praktisk belysning.

Del 3 – fokuserar på frågor rörande utredning och lagföring.

Del 4 – är en traditionell lagkommentar till bl.a. bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Boken vänder sig till verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagstiftningen samt andra aktörer som i olika sammanhang kommer i kontakt med regelverket.
 
  © 2017 Jure AB