EU:s statsstödsrätt
� en introduktion
   
 
Författare:Indén Tobias
Titel:EU:s statsstödsrätt � en introduktion
Utgivningsår:2010
Omfång:136 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787731
Ämnesord:EU-rätt , Marknadsrätt

Pris: 203 SEK exkl. moms

 

I boken presenteras ett rättsområde som de senaste åren rönt allt mer uppmärksamhet i ett svenskt sammanhang, inte minst med anledning av olika offentliga avknoppningar och fastig-hetsförsäljningar, nämligen det europarättsliga regelverket rörande statliga stöd. Boken behandlar grunderna i EU:s statsstödsrätt, där betoningen läggs på rättsområdets systematik. I boken redogörs för vilka åtgärder som omfattas av EU-rätten på området, dvs. vilka åtgärder som definieras som statliga stöd. Dessutom behandlas flera av de möjligheter till undantag från det generella förbudet som också följer av EU-rätten. Avslutningsvis redogörs för både kommissionens kontrollmöjligheter, nationella domstolars kompetens och de rättsföljder som kan aktualiseras om en medlemsstat bryter mot reglerna.Boken är avsedd att kunna användas dels som lärobok, dels som ledning för praktisk verksamhet.

Tobias Indén är jur.dr. och fr.o.m. 2011 lektor i EU-rätt vid Syddansk universitet i Odense.


 
  © 2017 Jure AB