Kaution og Garanti samt andre solidariske skyldforhold
   
 
Författare:Beck Thomsen Hans Helge
Titel:Kaution og Garanti samt andre solidariske skyldforhold
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:267 sid.
Förlag:Thomson Reuters DK
ISBN:9788761921307
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 571 SEK exkl. moms

 

Bogen beskriver de væsentligste elementer af dansk kautions- og garantiret, herunder reglerne om privat kaution.

Forfatteren gennemgår både den forholdsvis beskedne lovgivning på området, og den righoldige retspraksis, som kommenteres og gengives ved domsreferater. Derudover beskriver forfatteren også i kortere form andre former for solidarisk hæftelse mellem flere skyldnere.

Bogen behandler kautionsformer som

•anfordringskaution


•selvskyldnerkaution


•simpel kaution


•efterkaution og kontrakaution


•begrænset kaution


•delkaution


•brøkdelskautionEndvidere indeholder bogen en beskrivelse af reglerne om regres både mod hovedskyldneren og eventuelle andre kautionister, reglerne om kautionistens indtrædelsesret og reglerne om kautionistens retsstilling ved hovedmandens konkurs. Bogens sidste kapitel handler om pant, der er stillet af tredjemand.

Bogen er meget velegnet som lærebog, men fungerer også fint som værktøj for praktikere - f.eks. advokater, revisorer og medarbejdere i finanssektoren samt andre, der har interesse for denne del af dansk formueret.

Forfatteren, Hans Helge Beck Thomsen, er professor i formueret ved Aarhus Universitet.

 
  © 2017 Jure AB