Kaution
   
 
Författare:Pedersen Hans Viggo Godsk
Titel:Kaution
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:152 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757424195
Ämnesord:Krediträtt

Pris: 441 SEK exkl. moms

 

Fremstillingen er i alt væsentligt ført ajour til udgangen af 2010. Forfatteren har bestræbt sig på at indarbejde de senere års retspraksis og den væsentligste danske litteratur. Han har desuden indarbejdet en del af Pengeinstitutsankenævnets afgørelser til illustration af stoffet.


Indholdsfortegnelse

Forord
Anvendte forkortelser
Introduktion
Kautionsforpligtelsens stiftelse og indhold
Kautionsforpligtelsens ophør
Regresproblemer
Retsstillingen ved hovedmandens eller kautionistens konkurs
Støtteerklæringer
Litteraturfortegnelse
Domsregister
Sagsregister

 
  © 2017 Jure AB