Marine Intoxication in Swedish Case Law
� Sjöfylleri i svensk rättspraxis
   
 
Författare:Tiberg Hugo
Titel:Marine Intoxication in Swedish Case Law � Sjöfylleri i svensk rättspraxis
Anmärkning:Engelsk text.
Utgivningsår:2011
Omfång:68 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234420
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Sjöfart , Straffrätt

Pris: 298 SEK exkl. moms

 

Den 1 juni 2010 inskärptes de svenska reglerna beträffande sjöfylleri. Lagstiftningen har legat till grund för skiljaktiga meningar om bestämmelsernas effektivitet och konstruktion.

I denna bok belyser professor Hugo Tiberg ämnet mot bakgrund av svensk rättspraxis under de senaste 25 åren. Framställningen omfattar en utförlig redogörelse av de frågeställningar som har behandlats i drygt 350 rättsfall. Även rättsfall från 2010 som avkunnats i enlighet med den nya lagstiftningen har analyserats.

Hugo Tiberg är professor i sjörätt och var tidigare föreståndare för Sjörättsinsitutet, Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB