KARNOV Socialförsäkringsbalken
� Särtryck
   
 
Titel:KARNOV Socialförsäkringsbalken � Särtryck
Utgivningsår:2011
Omfång:330 sid.
Förlag:Thomson Reuters
ISBN:9789176104033
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Karnov – Socialförsäkringsbalken innehåller kommentarer till den nya socialförsäkringsbalken (2010:110) och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

Socialförsäkringsbalken trädde i kraft den 1 januari 2011 och ersatte då 31 olika författningar på det sociala försäkrings- och bidragsområdet. Den nya balken är det mest omfångsrika lagverket i svensk rätt.

Syftet har varit att samordna och språkligt modernisera socialförsäkringslagstiftningen för ökad enhetlighet, överskådlighet och tillgänglighet.

I kommentarer i anslutning till respektive paragraf har eftersträvats att lämna behövliga uppgifter om ursprunget till och innehållet i bestämmelserna samt om aktuella förarbeten och rättsfall.

Författare: Lars Bejstam, Lars Clevesköld, Stig Jansson, Rune Lavin och Karl-Ingvar Rundqvist
 
  © 2017 Jure AB