BRÅ rapport 2011:5 Det dödliga våldets utveckling
� Fullbordat och försök till dödligt våld i Sverige på 1990- och 00-talet
   
 
Titel:BRÅ rapport 2011:5 Det dödliga våldets utveckling � Fullbordat och försök till dödligt våld i Sverige på 1990- och 00-talet
Utgivningsår:2011
Omfång:63 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789186027681
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2011:5
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 144 SEK exkl. moms

 

Rapporten är en första delstudie inom ramen för det internationella projektet European Statistical Database on lethal Violence (ESDoLV). Projektet ska bl.a. bygga upp gemensamma och jämförande data över dödligt våld i Sverige, Finland och Nederländerna.

I den analyseras samtliga fall i Sverige av fullbordat mord, dråp och misshandel med dödlig utgång som kommit till polisens känndedom åren 1990-96 och 2002-08 samt ett urval av varannan dom för försök till mord och dråp åren 1980-2006.

Här konstateras att dödligt våld mot barn liksom alkoholrelaterat dödligt våld mot vuxna inomhus har minskat samtidigt som dödligt våld utomhus med skjutvapen och med koppling till kriminella konflikter har ökat. Detta kan delvis förklara att uppklarningsprocenten minskat jämfört med 1990-talet, trots att den fortfarande är hög - drygt 80 procent.
 
  © 2017 Jure AB