BRÅ rapport 2011:4 Penningtvätt
� RApportering och hantering av misstänkta transaktioner
   
 
Titel:BRÅ rapport 2011:4 Penningtvätt � RApportering och hantering av misstänkta transaktioner
Utgivningsår:2011
Omfång:103 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789186027674
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:BRÅ-rapporter nr. 20114
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I Sverige är knappt 14 500 banker, växlingskontor, auktionshus, bilhandlare och en rad andra verksamhetsutövare enligt lag skyldiga att på olika sätt vidta åtgärder för att motverka penningtvätt. Misstänkta transaktioner ska rapporteras till Finanspolisen, som skriver underrättelseuppdrag till exempelvis Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten eller polismyndigheterna.

Vad är det för typ av transaktioner, personer och brottslighet som kontrollsystemen fångar upp? Och vad missar man? Dessa frågor får sitt svar i den här rapporten.
 
  © 2017 Jure AB