SOU 2011:44 Fjärrvärme i konkurrens
   
 
Titel:SOU 2011:44 Fjärrvärme i konkurrens
Utgivningsår:2011
Omfång:499 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235836
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:TPA-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:44
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 439 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB