RÅ 2010
� Regeringsrättens årsbok
   
 
Titel:RÅ 2010 � Regeringsrättens årsbok
Utgivningsår:2011
Omfång:1161 sid.
Förlag:Domstolsverket
ISBN:9789138325667
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD)
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 785 SEK exkl. moms

 

Referat av sådana mål i Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) som ansetts ha betydelse för rättstillämpningen. Avgöranden som inte refereras tas upp i notisavdelningen i kronologisk ordning efter dagen för dom eller beslut. Innehåller även ett femårsregister för åren 2006-2010.
 
  © 2017 Jure AB