SKV Handledning för borgenärsarbetet
   
 
Titel:SKV Handledning för borgenärsarbetet
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:648 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:9789186525248
Serie:SKV Publikationer nr. 237 utg.2
Ämnesord:Insolvensrätt , Processrätt , Krediträtt

SLUT på förlag

 

Nytt om immaterialrätt i omarbetning av 2008 års utgåva

Redovisning av gällande materiella bestämmelser inom borgenärsområdet. I denna andra utgåva finns nyskrivna avsnitt om immaterialrätt.
Handledningen redogör i övrigt för Skatteverkets borgenärsroll när det gäller att bevaka statens och det allmännas intressen och därvid

ansöka om likvidation och konkurs,
ansöka om företagsrekonstruktion,
besluta om ackord och nedsättning av fordran,
företräda det allmänna i ett skuldsaneringsförfarande,
föra talan om betalningsansvar för någon annans skulder till det allmänna,
ansöka om preskriptionsförlängning,
ansöka om förordnande av boutredningsman,
göra borgenärsutredningar.
Den rättsliga redovisningen i handledningen tar hänsyn till lagändringar och praxis fram till den 1 december 2010.
 
  © 2017 Jure AB