Ds 2011:17 Sveriges företagande och konkurrenskraft
� Internationell benchmarking
   
 
Titel:Ds 2011:17 Sveriges företagande och konkurrenskraft � Internationell benchmarking
Utgivningsår:2011
Omfång:167 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235881
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:17
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Sverige ligger bra till i de rikas liga...

Presenterar en jämförelse mellan de 22 rikaste OECD-länderna inom områden som är viktiga för näringslivets konkurrenskraft och utveckling.
Jämförelserna görs inom dessa områden:

Makroekonomisk utveckling och konkurrenskraft
Företagens dynamik och utveckling
Företagens institutionella ramverk och tillgång på kapital
Investeringar i kunskap och innovationsaktiviteter i företag
Utbildning och kompetensförsörjning
Arbetsmarknad
Energi, IT och transportinfrastruktur
 
  © 2017 Jure AB