Rättsinformatik
� Inblickar i e-samhället, e-handel och e-förvaltning
   
 
Författare:Magnusson Sjöberg Cecilia , Nordbeck Peter , Nordén Anna , Westman Daniel
Titel:Rättsinformatik � Inblickar i e-samhället, e-handel och e-förvaltning
Utgivningsår:2011
Omfång:385 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144034157
Ämnesord:IT-rätt

SLUT på förlag

 

Det här är en bok som handlar om juridik i digitala miljöer som internet. Det sätt på vilket informations- och kommunikationsteknik utvecklas och används förändrar de rättsliga förutsättningarna för verksamheter som knyter an till enskilda personer, myndigheter, företag och andra organisationer. Rättsinformatik handlar just om IT:s inverkan på juridiken, samt om hur olika rättsnormer styr utnyttjandet av tekniken. Boken är strukturerad i tre delar, där den första belyser frågor om integritetsskydd, informationssäkerhet och ansvar i e-samhället. Bokens andra del går igenom de olika stegen i e-handelsprocessen, från elektronisk marknadsföring, avtal i elektronisk form till elektronisk fakturering, betalning och bokföring. Slutligen tar en tredje del upp hur myndigheter i dag handlägger ärenden digitalt, och vilka möjligheter enskilda och företag har att få insyn i e-förvaltningen.

Boken vänder sig till både studenter och praktiker som behöver få veta mer om samspelet mellan IT och juridik i det moderna informationssamhället.

 
  © 2017 Jure AB