Preskription
� Om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid
   
 
Författare:Lindskog Stefan
Titel:Preskription � Om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:722 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139015574
Produkttyp:Inbunden
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 138
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 1740 SEK exkl. moms

 

Detta är den tredje upplagan av det välkända referensverket om det civilrättsliga preskriptionsbeslutet. Allmän preskription, dvs. preskription enligt preskriptionslagen, behandlas ingående, både på bredden och djupet. Främst är det ny rättspraxis som har föranlett uppdateringen av arbetet och som författaren bedömt vara av mer väsentlig betydelse.

Gränsen för vad som har kunnat beaktas faller ungefärligen samman med årsskiftet 2010/2011.
 
  © 2017 Jure AB