SOU 2001:30 Sjöfylleri
   
 
Titel:SOU 2001:30 Sjöfylleri
Utgivningsår:2001
Omfång:184 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214377
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:30
Ämnesord:Straffrätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 166 SEK exkl. moms

 

Sjöfylleriutredningen föreslår i detta betänkande att en gräns på 0,2 promille införs för enkelt sjöfylleri i kanaler, slussar samt i allmänna farleder och hamnar. Regeln avser alla slags fartyg. Polisen och Kustbevakningen ska dessutom kunna genomföra rutinmässiga alkoholtester till sjöss.
 
  © 2017 Jure AB