Lagen om skuldebrev
� En kommentar
   
 
Författare:Walin Gösta , Herre Johnny
Titel:Lagen om skuldebrev � En kommentar
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:350 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139014218
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 1467 SEK exkl. moms

 

Den tredje upplagan av detta verk behandlar, liksom andra upplagan från 1997, de centrala delarna i civilrätten; skuldebrevsrätten.

I denna nya upplaga har Gösta Walins verk uppdaterats av Johnny Herre, som behandlar utvecklingen på området med bland annat aktuell författning, relevant praxis samt ny och uppdaterad doktrin.
 
  © 2017 Jure AB