Ledighetslagarna
� En kommentar
   
 
Författare:Björknäs Hanna , Ericson Bo , Eriksson Kurt
Titel:Ledighetslagarna � En kommentar
Utgivningsår:2014
Omfång:210 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139205746
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 451 SEK exkl. moms

 

Ledighetslagstiftningen förenklas för att underlätta för både arbetsgivare och arbetstagare. Den administrativa bördan för arbetsgivarna minskar. 8 lagar blir 5. Semesterlagen påverkas inte. Regeringens förslag innebär att lagarnas bestämmelser förtydligas och samordnas.

Nytt inom området är bland annat att föräldraledighetslagen har kompletterats med bestämmelser med ursprung i EU-rätten. Sedan 2008 gäller en lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Lagen om vissa försvarsmaktsanställningar infördes 2013. Den innehåller detaljerade regler om rätt till ledighet från arbetstagarens civila anställning.

I Ledighetslagarna redovisas och kommenteras följande åtta lagar:
‒ föräldraledighetslagen (1995:584)
‒ lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
‒ lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård
‒ lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete
‒ lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen)
‒ lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare (svenskutbildningslagen)
‒ lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
‒ lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar
 
  © 2017 Jure AB