Brå rapport 2011:6 Polisanmälda våldtäkter mot barn
� En uppdaterad kunskapsbild
   
 
Titel:Brå rapport 2011:6 Polisanmälda våldtäkter mot barn � En uppdaterad kunskapsbild
Utgivningsår:2011
Omfång:98 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789186027698
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2011:6
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

En översiktlig bild av de lagändringar rörande våldtäkt mot barn som är aktuella under perioden 1995 till 2008. Beskriver några effekter som förändringarna i lagstiftningen har haft på den anmälda våldtäktsbrottsligheten mot barn och ungdomar. Presenterar också en fördjupad bild av 2008 års polisanmälda våldtäkter mot personer upp till 18 år och redogör för vilka det är som har begått brotten och i vilka typer av situationer som brotten sker.
 
  © 2017 Jure AB