KURS: Den nya diskrimineringslagen
� Endagskurs den 11 oktober 2011
   
 
Titel:KURS: Den nya diskrimineringslagen � Endagskurs den 11 oktober 2011
Anmärkning:Kursledare: Advokat Anders Karlsson. Vid tre eller fler anmälda utgår 10% rabatt på kursavgiften.
Utgivningsår:2011
Förlag:Jure Utbildning
ISBN:KURSDIS112
Typ av verk:Kurs
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 4900 SEK exkl. moms

 

Kursen vänder sig till advokater, jurister, ombudsmän, personalansvariga, personalhandläggare och andra som i sitt arbete vill sätta sig in i den nya lagstiftningen på diskrimineringsområdet och ta del av rättspraxis utifrån tidigare avgöranden från domstol.

Kursledare:
Anders Karlsson är advokat med mångårig erfarenhet av tvister i domstol och förhandlingsarbete inom området arbetsrätt och diskrimineringsrätt. Han är författare till boken Diskrimineringslagen – en kommentar och sedan länge verksam som föredragshållare och lärare inom området arbetsrätt och diskrimineringsrätt.

KURSBESKRIVNING

Syftet med kursen är att ge deltagarna en så jordnära och praktisk redogörelse för den nya lagstiftningen som möjligt. Presentationen kommer därför att i mycket utgå från rättsfall och praktiska exempel och ge tid för deltagarnas frågor och funderingar under hela kurstiden. Kursen skall också ge insikter om hur man kan förebygga att diskrimineringstvister uppstår på en arbetsplats.
Kursen kommer att särskilt uppmärksamma ett flertal viktiga nyheter och förändringar i den nya diskrimineringslagen; förbud mot diskriminering på grund av ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck, nytt system för skadestånd vid brott mot lagen och vissa intresseorganisationers rätt att företräda enskilda i diskrimineringstvister. Flera principiellt viktiga domar som berör nyheterna i diskrimineringslagen kommer att gås igenom och analyseras.

SOM DELTAGARE FÅR DU KUNSKAP OM:

· Diskrimineringslagens uppbyggnad och omfattning.
· Nyheter på diskrimineringsområdet.
· Hur lagen har tolkats och tillämpats av domstolarna.

ÖVRIGT:

Kurspärm ingår och lagkommentaren Diskrimineringslagen kommer att finnas att köpa till förmånligt pris vid kurstillfället.


PROGRAM:

08.30 – 09.00 Inskrivning och frukost
09.00 – 10.00 Pass I
· Lagens diskrimineringsbegrepp behandlas och vad är egentligen diskriminering?
· Vem skyddas mot diskriminering och vilka samhällsområden omfattas av diskrimineringsområdet?
10.15 – 12.00 Pass II
· Direkt och indirekt diskriminering utifrån rättspraxis.
· Skyldigheten att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier.
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Pass III
· Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering.
· Vem utöver tillsyn över lagens efterlevnad?
· De nya reglerna om ersättning och ogiltighet vid brott mot diskrimineringslagen.
· Vem har bevisbördan och hur har domstolarna tolkat bestämmelsen om bevisning i diskrimineringslagen?
· Reglerna om preskription.
14.45 – 16.00 Pass IV
· Genomgång av principiellt intressanta rättsfall från diskrimineringsområdet.
16.00 – 16.30 Avslutning och frågestund


Tid: 11 oktober 2011, Kl. 8.30–16.30.

Plats: Stockholm, Norra Latin konferenscenter, Drottninggatan 71 B

Kursavgift: 4 900 kronor exklusive moms. Vid tre eller fler anmälda utgår 10% rabatt på kursavgiften. I avgiften ingår lunch och kaffe samt kursdokumentation som delas ut vid kurstillfället.

Sista anmälningsdag: 4 oktober 2011

Kontakta oss för ytterligare information. Kursen kan även anordnas företagsinternt.


Olle Hed
Jure Utbildning AB
Artillerigatan 67
114 45 STOCKHOLM

Tel: 08-662 00 80
Fax: 08-662 00 86
E-post:olle.hed@jure.se
 
  © 2017 Jure AB