Jag längtar någonstans ... men jag vet inte vart
� En handbok för kvinnor som utsatts för brott i nära relationer
   
 
Författare:Berggren Helena
Titel:Jag längtar någonstans ... men jag vet inte vart � En handbok för kvinnor som utsatts för brott i nära relationer
Utgivningsår:2011
Omfång:215 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234529
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

SLUT på förlag

 

SMAKPROV ur boken

Varje år drabbas tiotusentals personer i Sverige av brott där förövaren är en anhörig eller nära bekant. Det handlar om såväl fysisk- och psykisk misshandel som sexuellt våld och ekonomiska brott. Ofta förekommer alla sorter i destruktiva förhållanden; dock med varierande grad och inte alltid samtidigt.

Brott i nära relation känner inga gränser utan förekommer i alla former av relationer. För den drabbade är slagen lika hårda oavsett vem som utdelat dem. Kränkande ord ger samma stukade själ oavsett vem som uttalat orden. Det är ingen skillnad om brottet sker i en samkönad relation eller om gärningspersonen är en man och den drabbade en kvinna eller tvärtom.

Den här boken fokuserar dock på mäns våld mot kvinnor och till vissa delar på konsekvenserna för barnen. Det beror inte på att kvinnors våld mot män inte existerar eller är mindre allvarligt. Orsaken är snarare att mäns våld mot kvinnor är betydligt mer omfattande och vanligare. Många av de konkreta tips och råd i denna bok gäller dock självklart oavsett vem som är gärningsperson och vem som är drabbad.

Det finns många författare som tidigare har beskrivit konsekvenserna av att leva i en relation där det förekommer hot och våld. Dessa skildringar handlar ofta om de känslomässiga reaktionerna som uppstår i samband med brott. Den bok som du nu håller i din hand är mer av en praktisk handbok som innehåller konkreta tips och råd på sådant du bör tänka på om du lever i eller nyligen har lämnat ett destruktivt förhållande. Den är tänkt att hjälpa dig med hur du kan förbereda dig inför en separation, hur du kan agera efter separationen, vad du ska tänka på i samband med polisanmälan, vid kontakter med socialtjänsten, vid eventuella vårdnadstvister etc.

Boken vänder sig också till dig som inom ramen för ditt yrke eller engagemang möter brottsdrabbade. Syftet med detta är att öka förståelsen för vad den drabbade tvingas hantera i samband med en separation och/eller en polisanmälan etc., men också om de problem som ofta uppstår tiden därefter.

Handboken har skrivits av juristen och civilekonomen Helena Berggren som genom ett mångårigt engagemang har stor erfarenhet när det gäller frågor som rör brott i nära relation. Boken bygger delvis på Helenas egna erfarenheter, men också på erfarenheter från många andra kvinnor som har levt i våldsamma och destruktiva förhållanden.


Ur innehållet:
Att leva i en destruktiv relation
Att lämna relationen
Efter en separation
Vanliga reaktioner
Vad är brottsligt - en brottskatalog
Polisanmälan och förundersökning
Om brotten prövas i domstol
Barnens situation
Mötet med socialtjänsten
Vårdnadstvister
Till anhöriga
Teknik och andra hjälpmedel
 
  © 2017 Jure AB