Brottsoffermyndighetens referatsamling 2012
   
 
Titel:Brottsoffermyndighetens referatsamling 2012
Anmärkning:Kontakta Jure för stående order, telnr 08-6620080.
Utgivningsår:2011
Omfång:123 sid.
Förlag:Brottsoffermyndigheten
ISBN:9789197920629
Typ av verk:Beslutssamling
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 182 SEK exkl. moms

 

Redovisar Brottsoffermyndighetens rättstillämpning i fråga om ersättning för kränkning i en ny, helt omarbetad upplaga. Referatsamlingen fokuserar på skadeståndsrättslig praxis när det gäller nivåerna för kränkningsersättning. Den nya upplagan är uppdaterad med aktuella beslut och innehåller fler referat än i tidigare utgåvor.
 
  © 2017 Jure AB