Att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster
� En handledning för offentliga upphandlare
   
 
Författare:Carenholm Staffan
Titel:Att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster � En handledning för offentliga upphandlare
Utgivningsår:2011
Omfång:112 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173334570
Ämnesord:Fastighetsrätt , Marknadsrätt

Pris: 474 SEK exkl. moms

 

Det är en kvalificerad och komplex uppgift att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster. Denna handledning beskriver vad som är specifikt med upphandling av arkitekt- och teknikkonsulttjänster. Skriften ger praktisk vägledning till hur upphandlingar av arkitekt- och teknikkonsulttjänster kan planeras och genomföras för att nå bästa resultat och hur anbud kan jämföras och utvärderas utifrån relevanta kriterier. Utifrån flera exempel diskuteras förfrågningsunderlag, upphandlingsprocess och anbudsprövning.


”Att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster” är utarbetad gemensamt av beställarföreträdare och representanter för arkitekt- och teknikkonsultbranschen. Arbetet med handledningen har bedrivits i en projektgrupp med företrädare för Byggandets Kontraktskommitté (BKK), Svenska Teknik&Designföretagen och Sveriges Arkitekter. Denna utgåva av handledningen ersätter tredje utgåvan av boken med samma titel utgiven 2001 av Byggandets Kontraktskommitté, STD Svensk Teknik och Design och ArkitektFörbundet på annat förlag.
 
  © 2017 Jure AB