BRÅ rapport 2011:10 Ungdomsvård och ungdomstjänst
� En utvärdering av 2007 års påföljdsreform för unga lagöverträdare
   
 
Titel:BRÅ rapport 2011:10 Ungdomsvård och ungdomstjänst � En utvärdering av 2007 års påföljdsreform för unga lagöverträdare
Utgivningsår:2011
Omfång:103 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789186027735
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2011:10
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

Allt fler unga döms till jobb utan lön...

År 2007 infördes den s.k. ungdomstjänsten en egen påföljd för ungdomsbrott, som en ersättning för både böter och ungdomsvård inom socialtjänsten. Här presenteras resultaten av denna påföljdsreform.
Resultaten visar att ungdomstjänst blivit den vanligaste påföljden sedan reformen infördes. Samtidigt konstateras stora skillnader mellan olika tingsrätter när det gäller andelen ungdomar som dömts tll ungdomsvård, ungdomstjänst eller dagsböter.
Tar också upp socialtjänstens agerande i olika kommuner och efterlyser bättre vägledning och riktlinjer, t.ex. när det begreppet särskilt vårdbehov. Målet är att uppnå en mer enhetlig syn på vilka ungdomar som kvalificerar sig för ungdomsvård och i vilka fall ungdomstjänst är en lämpligare påföljd.

 
  © 2017 Jure AB