Medierätt 2
� Marknadsrätt
   
 
Författare:Tornberg Daniel , Ladenfors Katarina
Titel:Medierätt 2 � Marknadsrätt
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:72 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144076706
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 228 SEK exkl. moms

 

Detta är den andra boken i en serie om tre. Medierätt 1–3 tar tillsammans ett helhetsgrepp på mediejuridiken genom att fokusera på sådana lagar och regler som reglerar innehållet i våra medier.

Medierätt 2 behandlar

• de grundläggande reglerna för reklam och marknadsföring

• marknadsföringslagen

• andra viktiga marknadsrättsliga lagar

• innebörden av ”god marknadsföringssed”

• regler för förmånserbjudanden och personliga förmåner.

Denna fjärde upplaga är uppdaterad med hänsyn dels till den allmänna rättsutvecklingen på området, dels en ny marknadsföringslag som trädde ikraft den 1 juli 2008.

Medierättsböckerna är skrivna för att användas på utbildningar inom medieområdet.

Medierätt 1 behandlar yttrandefrihet och tryckfrihet i tryckta och digitala medier samt radio och tv.

Medierätt 3 behandlar upphovsrätt och orienterar om övriga immateriella ensamrätter som aktualiseras i medieinnehållet.
 
  © 2017 Jure AB