BRÅ rapport 2011:14 Butiksrån
� Utvecklingen fram till 2010
   
 
Titel:BRÅ rapport 2011:14 Butiksrån � Utvecklingen fram till 2010
Utgivningsår:2011
Omfång:67 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789186027766
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2011:14
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 144 SEK exkl. moms

 

En butik av 100 utsätts för rån!

Butiksrån är ett allvarligt brott, och den som utsätts kan drabbas hårt. Här presenteras en kartläggning av butiksrånens struktur och utveckling under 2000-talet jämfört med 1980- och 90-talet. Rånen beskrivs övergripande men också mer djupgående för åren 2004 och 2008. Även förebyggande åtgärder och strategier diskuteras.
Resultaten visar att var hundrade butik utsätts för rån, ibland upprepade gånger. I övrigt konstateras bl.a.:

Rånen är vanligast i storstadsregionerna
Videobutiker är mest utsatta
De flesta rånen sker vintertid och kvällstid
Ensamarbete förekommer vid hälften av rånen
Skjutvapen är den vanligaste beväpningen
Fysiskt våld förekommer i en sjättedel av fallen
Rånbytets värde tycks ha minskat
Andelen unga misstänkta ökar.
Rapporten är en uppföljning av den tidigare kartläggning som Brå publicerade 2002.
 
  © 2017 Jure AB