Vardagsjuridik
� Praktisk handbok för privatpersoner
   
 
Författare:Molin Anna
Titel:Vardagsjuridik � Praktisk handbok för privatpersoner
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:394 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789170277344
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

SLUT på förlag

 

VARDAGSJURIDIK är en praktisk handbok som behandlar de viktigaste juridiska frågorna som en privatperson ställs inför – från vaggan till graven. Det är en bok för dig som vill veta hur privatjuridiken fungerar för att bl a kunna fatta välgrundade beslut i frågor som rör ditt och dina närståendes liv.

Boken är ett stöd både i mer vardagliga frågor – t ex kring hyresförhållanden och köprätt – och vid mer vittgående beslut som giftermål eller samboskap, husköp och upprättande av testamente.

Boken innehåller ett antal exempel som visar hur du kan upprätta korrekta juridiska dokument på egen hand.
 
  © 2017 Jure AB