SOU 2011:66 Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet
   
 
Titel:SOU 2011:66 Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet
Anmärkning:Betänkande från Utredningen om Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet
Utgivningsår:2011
Omfång:254 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236338
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:66
Ämnesord:Internationell rätt , Straffrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Dags att legalisera cannabis?

Redovisar en kartläggning av Sveriges narkotikapolitik inom ramen för framför allt FN:s narkotikakonventioner och EU-samarbetet. Tar även upp den internationella debatten kring frågor om narkotiska preparat, deras medicinska användning, avkriminalisering och i en del fall även legalisering, t.ex. cannabis.
Bedömer att Sveriges ställningstagande bör preciseras i en rad frågor:

Ska eget bruk av narkotika kriminaliseras?
Narkotikaberoende - ska det betraktas som sjukdom eller beteende?
Vilka förebyggande insatser ska prioriteras - den breda universalpreventionen eller den selektiva, riktad till riskgrupperna?
Var gör polisen störst nytta - på festivaler och liknade eller på gatunivå mot kända missbrukare?
Hur ska Sverige ställa sig till sprututbytesprogram och andra metoder för harm reduction (= skademinskning) för att motverka spridning av hiv/aids och andra sjukdomar?
Bör droger av typen cannabis legaliseras?
Föreslår att preciseringarna ska ligga till grund för en raminstruktion som ska gälla för berörda departement och myndigheter i internationella förhandlingar.

Särskild utredare: Christina Gynnå Oguz
Bilagorna 4 och 5 till betänkandet ges ut i en särskild volym. Se under Relaterade produkter t.h.


 
  © 2017 Jure AB