Om lagstiftning och annat
� 22 uppsatser
   
 
Författare:Bengtsson Bertil
Titel:Om lagstiftning och annat � 22 uppsatser
Utgivningsår:2011
Omfång:446 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016496
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 198
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Allmän rättslära

Pris: 728 SEK exkl. moms

 

Den första delen av denna uppsatssamling, Från lagstiftningsarbetet, behandlar vissa praktiska frågor som författaren kommit i kontakt med under långvarigt arbete i utredningar, i departement och i Lagrådet. I en allmän diskussion om olika lagstiftningsfrågor så framhålls att man främst bör utnyttja det omfattande tryckta material som finns tillgängligt – riksdagstryck, betänkanden och departementspromemorior. Flera av uppsatserna bygger på en genomgång av sådant material.
Övriga uppsatser har tidigare tryckts i olika tidskrifter och festskrifter, mestadels under de senaste åren. De flesta uppsatserna i denna första del är resultatet av ett projekt kallat ”Frågor kring lagstiftningsprocessen”.
Bokens andra del, Civilrätt m.m., innehåller uppsatser som tidigare publicerats framför allt i olika festskrifter.
 
  © 2017 Jure AB