Jordabalken
� En kommentar till JB och anslutande författningar
   
 
Författare:Beckman Lars K. , Bäärnhielm Mauritz , Cederlöf Joakim , Gerleman Erik , Hermansson Magnus , Larsson Nils , Lindberg Magnus , Millqvist Göran , Synnergren Stieg
Titel:Jordabalken � En kommentar till JB och anslutande författningar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:743 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139015338
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 879 SEK exkl. moms

 

I denna bok kommenteras på ett probleminriktat sätt Jordabalken och anslutande lagar, bland annat förvärvslagstiftningen, bostadsförvaltningslagen, hyresförhandlingslagen samt lagen om arrendenämnder och hyresnämnder.

I anslutning till de paragrafvisa kommentarerna ges hänvisningar till förarbeten, rättsfall och litteratur.
 
  © 2017 Jure AB