Författningssamling i Straffrätt
� 2012:1
   
 
Författare:Axelius Harald
Titel:Författningssamling i Straffrätt � 2012:1
Utgivningsår:2012
Omfång:190 sid.
Förlag:Axelius Förlag
ISBN:9789185921157
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 205 SEK exkl. moms

 

Författningssamling i straffrätt innehåller alla viktigare lagar och förordningar på det straffrättsliga området med rättsfallshänvisningar. Utöver brottsbalken är de centrala lagarna bland annat skattebrottslagen, narkotikastrafflagen, smugglingslagen samt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

I anslutning till paragraferna finns lagrumshänvisningar och till vissa centrala rättsfall återfinns kortare beskrivningar. I slutet av boken finns ett nytt sakregister försett med över 300 ord.
 
  © 2017 Jure AB