Ds 2001:21 Kreditsäkerhet i byggnader på annans egendom
   
 
Titel:Ds 2001:21 Kreditsäkerhet i byggnader på annans egendom
Anmärkning:Prop. 2002/03:57.
Utgivningsår:2001
Omfång:30 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214520
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:21
Ämnesord:Krediträtt , Fastighetsrätt

Pris: 64 SEK exkl. moms

 

I promemorian diskuteras alternativa möjligheter till dagens system för kreditsäkerhet när det gäller belåning av byggnader på annans mark. Här analyseras bl.a. det registerpantsystem som föreslogs av Byggnadspantutredningen i betänkandet SOU 1984:22.
 
  © 2017 Jure AB