Paragrafer för praktiker
� Entreprenadjuridik för byggsektorn
   
 
Författare:Lundgren Robin
Titel:Paragrafer för praktiker � Entreprenadjuridik för byggsektorn
Utgivningsår:2011
Omfång:222 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173334617
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 490 SEK exkl. moms

 

”Paragrafer för praktiker" är en handbok i grundläggande entreprenadjuridik för mindre entreprenadföretag. Boken passar också den som på ett enkelt sätt vill sätta sig in i vad paragraferna i avtalslagen, AB och ABT med flera innebär för kommersiella entreprenader och vad paragraferna i konsumenttjänstlagen och ABS betyder för konsumententreprenader. Vad ska man tänka på inför anbud och avtal och vad innebär oren accept, spärrförbindelse och skiljeförfarande?
 
  © 2017 Jure AB