Modregning med uklare krav
� Standpunktsrisiko ved modregning og ophævelse med særlig fokus på lejeforhold
   
 
Författare:Madsen Lars Henrik Gam
Titel:Modregning med uklare krav � Standpunktsrisiko ved modregning og ophævelse med særlig fokus på lejeforhold
Utgivningsår:2009
Omfång:427 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757419887
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 613 SEK exkl. moms

 

Bogen redegør for risici forbundet med at gøre misligholdelse gældende, når den anden part modregner. I den forbindelse behandles den såkaldte standpunktsrisiko, dvs. risikoen ved at indtage et forkert standpunkt. Det belyses, hvordan de almindelige principper om modregning kan begrænse kreditors adgang til at gøre betalingsmisligholdelse gældende.

De særlige forhold ved modregning med uklare modkrav behandles i bogens kapitel 9-15.

Bogen giver en teoretisk fremstilling af emnet, men har samtidig et praktisk sigte, som gør den anvendelig for advokater, domstolene, pengeinstitutter, ejendomsadministratorer m.v.

Bogens praktiske sigte har sammenhæng med, at det for det første har stor praktisk betydning, om der kan modregnes med et uklart krav. For det andet har bogen særlig fokus på lejeforhold, hvor det ofte forekommer, at udlejer hæver lejeforholdet, selvom lejeren modregner. Endelig indeholder bogen en omfattende behandling af uklare kravs betydning under processen. Særlig udførlig er behandlingen af reglerne om udsættelse af lejere ved umiddelbar fogedforretning.
 
  © 2017 Jure AB