Brå Rapport 2011:18 Prostitution och människohandel för sexuella ändamål
� Slutredovisning av regeringens handlingsplan
   
 
Titel:Brå Rapport 2011:18 Prostitution och människohandel för sexuella ändamål � Slutredovisning av regeringens handlingsplan
Utgivningsår:2011
Omfång:171 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789186027803
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2011:18
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

Pris: 236 SEK exkl. moms

 

Regeringens handlingsplan med åtgärder mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål presenterades sommaren 2008 och bestod av 36 åtgärder med fördelning på fem områden:

Ökat skydd och stöd till utsatta personer
Stärkt förebyggande arbete
Stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet
Ökad nationell och internationell samverkan
Ökad kunskap
I den här slutrapporten gör Brå en samlad bedömning av hur planen genomförts och vilka resultat åtgärderna givit. Rapporten visar bl.a. att medvetenheten om prostitution och människohandel har ökat inom rättsväsendet, socialtjänsten, hälso- och sjukvården, Migrationsverket och frivilligorganisationer. I utvärderingen ingår också rekommendationer för det fortsatta arbetet på området.
 
  © 2017 Jure AB