Ds 2011:43 Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism
   
 
Titel:Ds 2011:43 Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism
Utgivningsår:2011
Omfång:262 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236697
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:43
Ämnesord:Internationell rätt , Straffrätt

Pris: 298 SEK exkl. moms

 

Föreslår att Sverige ska tillträda:

den internationella konventionen för bekämpande av nukleär terrorism
2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet (protokollet till SUA-konventionen)
2005 års protokoll till SUA-konventionens protokoll om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln (protokollet till plattformsprotokollet).

Lämnar också förslag till en ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet, som innebär att straffansvaret enligt denna lag ska vara tillämpligt även i förhållande till sådan brottslighet som avses i artikel 2 i konventionen.
 
  © 2017 Jure AB